Trei dovezi CONCRETE că Dumnezeu există

Dovezi! Dumnezeu poate fi dovedit cu Biblia, dar despre Batman nu putem zice că poate fi dovedit cu DC Comics. Dovezi! Dumnezeu poate fi dovedit cu Biblia, dar despre Batman nu putem zice că poate fi dovedit cu DC Comics.

Dovezi există. Mi s-a zis că a dovedi existența lui Dumnezeu cu ajutorul Bibliei e ca și cum aș dovedi existența lui Batman cu ajutorul benzilor desenate. Însă Batman nu știe viitorul.

Oamenii nu vor ca Dumnezeu să existe. Asta ar însemna pentru ei să renunțe la pornografie, la droguri ușoare sau grele, la înșelăciune, la sexul extraconjugal, la furtișaguri, la risipă de resurse, la mândrie respectiv la un stil de viață în care ei înșiși sunt centrul universului.

Dumnezeu ne dovedește că El este autorul Bibliei deoarece profețiile din Biblie s-au împlinit cu acuratețe, încât ai tinde să crezi că au fost scrise după ce s-au întâmplat. S-au întâmplat așa cum au fost prezise, moartea lui Hristos e una dintre ele. Trăînd în 2019, mare parte din profețiile biblice s-au împlinit. Însă sunt câteva care s-au împlinit chiar sub ochii noștri și ne sunt dovezi.

1. Dumnezeu există, El a prevestit căderea Damascului

Aceasta este cea mai recentă împlinire a unei profeții. Damascul are o istorie de mii de ani, înainte de căderea sa a fost declarată cea mai veche capitală a lumii continuu funcțională. Mai multe despre Damasc, AICI.
Ce spune profeția din Cartea lui Isaia care prezice căderea Damascului:

Proorocie împotriva Damascului: „Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături.”
(Isaia 17:1)

Oare nu e Damascul chiar „un morman de dărâmături”?
Nu e asta o descriere precisă?
Nu e nici ras de pe fața pământului, dar nici bun de locuit.

2. O altă dovadă că Dumnezeu există: statul Israel

Știați că statul Israel nu a existat până în anul 1947? E un stat care are abia 72 de ani acum (2019). Din anul 70, când armatele romane conduse de Titus au strivit rebeliunea iudaică, au ars Templul și au dărâmat Ierusalimul, timp de aproape două milenii, evreii nu au avut o țară a lor. Mai multe despre istoria statului Israel, AICI.
Profeția despre Israel din Biblie spune că, înainte de sfârșitul veacurilor, va exista statul Israel, locuit de evrei, și va exista din nou Ierusalimul. Timp de 1877 de ani (1947-70=1877) puteai spune că profeția e o minciună:

Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel.
(Ezechiel 11:17)

Oare nu așa s-a întâmplat după Holocaust, evreii au primit înapoi țara lui Israel în anul 1947? Iar la 5 iulie 1950, a fost votată Legea Reîntoarcerii, care le permite evreilor de pretutindeni să se stabilească în Israel drept cetățeni. Evreii erau împrăștiați printre popoare precum rromii de azi. Dacă azi v-ar spune cineva că rromii vor avea o țară a lor, l-ați crede?Nu. La fel a fost și cu evreii, timp de 1877 de ani, oamenii nu credeau că evreii vor avea din nou o țară a lor, așa cum spune Biblia.

Alte dovezi? Care erau șansele să se împlinească dacă profeția era făcută de un om?

Aproape nule, dacă nu chiar nule. Ce alte dovezi mai bune pot fi decât existența statului Israel? Noi nu putem prezice nici scorul la fotbal, darămite ceva care implică miliarde de variabile, precum e un întreg popor în mijlocul a peste două sute de popoare?

De unde știm că evreii au rămas un popor și după aproape 2000 de ani? Dacă nu au rămas un popor, atunci pe cine a vrut Hitler să extermine prin Holocaust? Faptul că au putut fi adunați pe baza naționalității lor (pentru exterminare, din păcate) e o dovadă că au rămas o entitate, un popor, că nu s-au pierdut precum mayașii sau aztecii.

Așadar, la sfârșitul veacurilor, când Muntele Măslinilor se va despica în două, se vorbește despre Ierusalim că e din nou locuit de evrei. Asta n-a fost până în 1947. De unde știm că profeția citată mai jos NU este despre o altă perioadă, alta decât sfârșitul veacurilor? Fiindcă, deocamdată, nu există nicio vale făcută de despicarea Muntelui Măslinilor:

Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. […]
Domnul Se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
(Zaharia 14:2-4)

3. Dacă Dumnezeu nu există, nu avem nevoie de MÂNTUIRE

Dacă Biblia nu e adevărată, nu avem nevoie de mântuire. Biblia spune că suntem cu toții niște păcătoși, că gândurile noastre sunt îndreptate numai spre rău.

Întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui.
(Geneza 8:21)

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
(Romani 3:10)

Dacă vrem dovezi, putem afla, la nivel personal, că Dumnezeu există: El a zis că suntem păcătoși. Încercați să nu păcătuiți, nici măcar o minciunică, nici măcar o mică poftă interzisă, nici măcar un gând egoist sau invidie, încercați asta măcar câteva zile. Să zicem 7 zile. Încercați să fiți fără niciun păcat:

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui.
(Matei 5:28)

Teoretic, dacă Dumnezeu și păcatul sunt doar basme, ar trebui să reușiți, să dovediți că n-aveți nevoie de mântuire, la urma urmei e un lucru asupra căruia aveți control, nu-i așa? Putem fi prin propriile forțe fără păcat măcar câteva zile? Încercați, străduiți-vă să îl dovediți pe Dumnezeu mincinos, veți vedea că nu reușiți să fiți fără păcat! Nici măcar călugării care s-au închis în chilii sau în peșteri, nici ei n-au reușit deoarece ne naștem în păcat:

Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea.
(Psalm 51:5)

Oamenii nu vor să creadă nici când au dovezi

Desigur, oamenii nu vor să stea la discuții despre ce implică existența Lui. Sunt replici: „fiecare cu religia lui”, „dacă te-ai fi născut în China, erai buddhist” sau „dacă Dumnezeu există, atunci și Batman”. Însă autorul niciunei cărți din lume, cu excepția Bibliei, nu poate pretinde că a prezis de la sine multe lucruri și niciodată n-a dat greș. Voi încheia cu citatul în care Dumnezeu declară că El știe viitorul fiindcă El împlinește firul istoriei după voia Lui, inclusiv existența Israelului la sfârșitul veacurilor:

Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.”
(Isaia 46:10)

Varianta în limba engleză a acestui articol poate fi găsită AICI.
The English version of this article can be found HERE.