Trăim în perioada Bisericii Laodiceea

Biserica Laodiceea este precum fecioarele nechibzuite. Biserica Laodiceea este precum fecioarele nechibzuite.

Biserica Laodiceea a fost condamnată de Hristos pentru că era căldicică. Acei creștini aveau impresia că bunăstarea înlocuiește Calea Crucii.

Dacă ți-e ușoară Calea Crucii, ceva nu faci bine. Așa spuneau părinții noștri. Așa se verificau ei înșiși, în propriul lor cuget, dacă se află sau nu pe calea îngustă, se întrebau dacă drumul spre Dumnezeu le e greu sau dacă a devenit o cale plină cu flori. Sfinții noștri părinți erau pregătiți să îndure, chiar pe rugul înflăcărat, ei nu își imaginau că bunăstarea are vreo legătură cu creștinismul, bunăstarea avea de a face doar cu viața de apoi, cu paradisul.

Mesajul lui Hristos pentru Laodiceea

Apocalipsa lui Ioan (Teologul) este ultima carte a Sfintelor Scripturi. După scrierea acesteia, Dumnezeu nu i-a mai dictat nimănui mesaje, să continue scrierea Bibliei. Mesajul lui Hristos pentru Laodiceea este următorul:

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: „Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: <<Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic>>, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.”
(Apocalipsa 3:14-18)

Rugăciunile fierbinți ale sfinților sunt plăcute lui Dumnezeu. O inimă rece, însă, e o inimă care nu crede.

Și i-au spus: „Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului.” Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea.
(Geneza 45:26)

Răceala inimii, așadar, în Scripturi, înseamnă lipsa credinței. Căldicel este cineva care încearcă să îl împace pe Mamona cu Dumnezeu.

Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
(Luca 16:11)

Pentru că încearcă să slujească la doi stăpâni, Hristos îi spune Bisericii din Laodiceea că nu o va mai pomeni în ceruri, ci o va vărsa din gura Lui.

7 Biserici în Asia Mică și 7 epoci bisericești

Cele 7 Biserici au fost localizate în Asia Mică (Turcia de azi). Însă, pentru că Apocalipsa este ultima carte a Bibliei, Dumnezeu s-a asigurat că va descrie întreaga istorie care va urma după apostoli, așadar reprezintă și șapte perioade ale creștinismului. De unde știm că se referă și la perioade, nu doar la șapte biserici din Asia Mică? Deoarece le vorbește cronologic.

Celei de-a cincea biserici, din Sardes, Hristos îi spune:

Voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.
(Apocalipsa 3:3)

Celei de-a șasea biserici,din Filadelfia, Hristos îi spune:

Eu vin curând.
(Apocalipsa 3:11)

Iar bisericii a șaptea, din Laodiceea, Hristos îi spune:

Iată, Eu stau la ușă și bat.
(Apocalipsa 3:20)

Este limpede cum A Doua Venire este tot mai aproape, de la o perioadă creștină la alta. Dacă ar fi vorba doar de șapte biserici contemporane una cu alta, biserici care astăzi nu mai există, Hristos nu i-ar fi spus Bisericii din Sardes că „va veni peste ea”, s-o motiveze să se apropie de calea cea dreaptă, că venirea Lui ar fi fost, de fapt, și pentru celelalte șase biserici, având în vedere că erau contemporane, nu doar pentru Sardes. Iar Hristos întâi își anunță venirea, apoi, Laodiceei îi spune că este chiar la ușă.

Care e pericolul de a fi căldicel

Ultima generație a perioadei Filadelfia va fi încă în viață când primele generații ale perioadei Laodiceea vor începe să lărgească Îngusta Cale. Din cele zece fecioare ieșite în întâmpinarea Mirelui, cinci vor rata nunta. (Vezi AICI 5 credințe seducătoare, care te pot răci spiritual!)

Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci, înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”

Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înțelepte le-au răspuns: „Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: „Doamne , Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” Vegheați dar , căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
(Matei, cap. 25)

Să nu uităm că toate cele 10 fecioare adorm. Filadelfia reprezintă fecioarele întelepte, care și-au păstrat undelemn și pentru mai târziu, iar Laodiceea reprezintă fecioarele nechibzuite. Însă toate adorm.

Creștinii căldicei vor fi abandonați de Dumnezeu, nu vor mai fi amintiți în ceruri, „vor fi vărsați din gura Lui.” Ultimele două perioade ale Bisericii, anume Filadelfia și Laodiceea, se suprapun de la un anumit moment până la A Doua Venire.

Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.
(Matei 24:40-42)

În același fel, cinci fecioare înțelepte vor fi luate la nuntă, cinci fecioare nechibzuite vor fi lăsate afară. Biserica Filadelfia, care-și reaprinde făclia, va fi luată, iar cei din generația Bisericii Laodiceea, dacă nu își cumpără „aur curățit prin foc” și „haine albe, să nu li se vadă rușinea goliciunii”, vor fi lăsați pe dinafară.

Biserica Laodiceea reprezintă rătăcirea spirituală bazată pe credința că bunăstarea e semnul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Însă, părinții noștri știau că pe Calea Crucii e lupta cu propriile pofte, nu confort și bogăție:

 „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit.”
(Luca 16:19)

Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.
(Luca 18:25)

Există o singură Evanghelie, Evanghelia lui Hristos, iar cei care predică „evanghelia prosperității”, după cum îi este numele, sunt lupi îmbrăcați în haine de oi care acum, în viața aceasta, își iau lucrurile bune, dar atunci vor fi chinuiți.

Dacă ți s-a părut folositor materialul, DISTRIBUIE-L!