Numărul Fiarei din Apocalipsa: 666 sau 616?

666 sau 616? Proorocul mincinos coboară foc din cer și îi amăgește pe toți să accepte numărul Fiarei. 666 sau 616? Proorocul mincinos coboară foc din cer și îi amăgește pe toți să accepte numărul Fiarei.

Cel mai vechi manuscris (click) existent al Cărții Apocalipsa indică faptul că numărul Fiarei, adică al Anticristului, nu ar fi 666, ci 616.

Numărul Fiarei, 666 sau 616, e o formă de branding

Fie că numărul Fiarei este 666, fie că este 616, nu trebuie să ne înspăimântăm: va fi ușor de identificat. De ce va fi ușor de identificat? Deoarece persoana care nu îl va avea pe mâna dreaptă sau pe frunte nu va putea cumpăra sau vinde absolut nimic. Pasajul biblic care face referire la asta este următorul:

Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.
Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase (666).
(Apocalipsa 13:16-18)

Chiar dacă nu știm cine e Fiara și chiar dacă nu știm sigur care e numărul ei, 666 sau 616, trebuie să refuzăm această formă de branding. Trebuie să refuzăm să primim pe mâna dreaptă sau pe frunte numele Fiarei sau numărul numelui ei. Această formă de branding, semnul Fiarei, va controla comerțul, fără acesta nu vom putea cumpăra sau vinde, însă trebuie să ascultăm porunca lui Dumnezeu de a-l refuza.

Curva Babilonului ajunge să călărească această Fiară al cărei semn cu nume sau număr îl vor purta oamenii. (Vezi AICI cine e curva Babilonului).

Papirusul 115 este cel mai vechi manuscris al Apocalipsei și menționează numărul 616

Noul Testament a fost scris în limba greacă, apoi a fost copiat, distribuit în lume și tradus. Cele mai multe manuscrise, pasajul citat mai sus, mai precis versetul 18 din capitolul 13 al Cărții Apocalipsa, arată că 666 este numărul Fiarei. Grecii foloseau litere și pentru numere, iar cel vechi manuscris arată că, de fapt, 616 este numărul lui Anticrist:

Papirusul 115, care indică 616, nu 666
Manuscrisul cu pricina:
săgeata indică spre χιϛ, adică numărul 616.

Descoperitorii acestui manuscris sunt Bernard Grenfell și Arthur Hunt. Papirusul 115, cum a fost denumit, datează 225-275 d.Hr. Descoperirea papirusului a avut loc în Egipt. Pentru mai multe informații istorice, AICI LINK.

Diferența dintre 666 și 616, o iotă

Ne putem întreba cum s-a putut produce o asemenea greșeală sau dacă nu cumva este un act malevolent. La urma urmei, în scris, în greaca veche, diferența dintre 666 și 616 este de numai o iotă. Numărul 616 se scrie χιϛ, adică cifrele grecești chi (600) + iota (10) + stigma (6). Iar numărul 666 se scrie χξϛ, adică chi (600) + xi (60) + stigma (6). Diferența este iota, adică doar o iotă. O iota cu o mică virguliță deasupra devine xi, adică 10 devine 60.

Dumnezeu atrage atenția asupra acestui lucru și spune că oricine va face schimbări în Cartea Apocalipsei va suferi consecințele:

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.
(Apocalipsa 22:18-19)

Ce se întâmplă cu cei care primesc semnul Fiarei

În capitolul 13 din Apocalipsa sunt descrise două Fiare: prima iese din mare, a doua iese din pământ. Teologii susțin că prima este Anticristul, iar a doua proorocul mincinos, datorită următorului verset:

Și Fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.
(Apocalipsa 19:20)

Dar oare ce se întâmplă cu cei care au primit semnul Fiarei, numele sau numărul ei (666 sau 616), pe mâna dreaptă sau pe frunte? Biblia ne spune că vor fi chinuiți veșnic:

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului.
(Apocalipsa 14:9)

Nu avem voie să purtăm niciun semn sau brand pe mâna dreaptă ori pe frunte, care să ne includă în sistemul economic al Fiarei. În Cartea Genezei, totul a început cu o poruncă, anume că Adam și Eva n-au voie să mănânce din Pomul Oprit. Și totul se va sfârși cu o poruncă: să nu acceptăm semnul Fiarei.

Citind Apocalipsa 13:18, observăm că suntem provocați să aflăm identitatea Fiarei: „cine are pricepere, să socotească numărul Fiarei”, care e „numărul numelui ei”. Pe Anticist îl vom recunoaște la fel de ușor ca pe semnul său. El se va da drept Dumnezeu, apoi va ataca Israelul împreună cu proorocul mincinos. Iar, la A Doua Venire, Domnul îl va distruge (2 Tesaloniceni 2:8).

De ce Diavolul și-a ales numărul 666 (probabil)

Ne putem întreba de ce Diavolul a ales numărul 666 ca număr care să-l reprezinte pe fiul său, adică Anticristul. Dacă e o chestiune de număr putea fi orice alt număr, nu-i așa? Nu chiar.

Știm că în natură totul se află sub raportul matematic al spiralei de aur. Acest raport, pus într-o funcție, creează o spirală care se poate găsi în toate naturale, de la forma galaxiilor la așezarea dinților în gura omului. Se mai numește proporția divină.

Acel raport este egal cu 1.6180339887… și este considerat un număr cu zecimale infinite. Revenind la numărul 666: dacă luăm sin(666°) + cos(6*6*6°), obținem sin(-0.80901699437) + cos (216°) = sin(-0.80901699437) + cos(-0.80901699437). Adunate dau -1.6180339887… adică opusul lui 1.6180339887. Probabil Diavolul a ales numărul 666 deoarece este opus armoniei lui Dumnezeu. Am notat înmulțirea cu *.

sin(666°) + cos(6*6*6°)= 1.6180339887…

[Update] Ne-au scris unii cititori că 1.6180339887… nu este opusul lui 1.6180339887… ci este reciproca. Nu este adevărat: reciproca lui 1.6180339887… este -0.6180339887… Cum? Simplu. Proporția de aur se scrie ½(1±√5). Când aduni 1 cu √5 și împarți la 2, rezultă 1.6180339887… Când scazi √5 din 1 și îl împarți la 2, iese -0.6180339887… Așadar, am spus bine de la bun început.

(Citește AICI să citești ce înseamnă să primești Semnul Fiarei!)

Ți-a plăcut materialul? DISTRIBUIE-L MAI DEPARTE!