De ce Locuința Morților va fi aruncată în lacul de foc

Locuința morților Locuința morților

Ce este Locuința Morților? De ce Locuința Morților nu e totuna cu iazul (lacul) de foc? Care sunt cele două secțiuni ale Locuinței Morților? Înainte de a merge mai departe, citește neapărat ACEST ARTICOL.

Gheena Locuinței Morților nu este pedeapsa pentru îngerii căzuți

Moartea și Locuinţa morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul cu foc.
(Apocalipsa 20:13)

Pare un gest inutil să muți nelegiuiții din Gheena Locuinței Morților în lacul de foc. Însă nu-i așa.

Secțiunea rea a Locuinței Morților, Gheena, nu este pentru îngerii căzuți. În Gheenă ajung doar sufletele nelegiuiților. Adică cei care au umblat pe acest pământ, nu diavolii. Chiar și în limba română, ghenă înseamnă locul în care se aruncă gunoiul, lucrurile nefolositoare. Față de români, la evrei, din pricina legilor de curăție ale Pentateuhului, acel gunoi trebuia ars, așadar ghena era mereu în flăcări. Cei care nu sunt folositori pentru Dumnezeu sfârșesc în Gheenă.

Pedeapsa pentru îngerii căzuți, în frunte cu Diavolul, este lacul de foc, nu Gheena. VEZI AICI ARTICOL DESPRE LUCIFER. Lacul de foc arde cu pucioasă (sulf). Aceasta este moștenirea promisă de Dumnezeu Diavolului:

Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit Diavolului și îngerilor lui!”
(Matei 25:41)

Coborârea lui Hristos în Locuința Morților a mărit miza

Hristos a coborât în Infern să îi salveze pe părinții noștri. După Înviere, lucrurile s-au schimbat: negarea Legii lui Dumnezeu nu mai este considerată doar o nelegiuire, ci și o rebeliune similară cu a lui Lucifer.

Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda Diavolului.
(1 Timotei 3:6)

Osânda Diavolului! Da. Dar și iertarea păcatelor a devenit mai simplă, nu mai necesită sacrificii de animale:

Hristos a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
(Evrei 9:12)

Fiindcă Dumnezeu s-a pogorât la noi prin Hristos, de atunci, și nouă, asemeni lui Lucifer, ni se consideră rebeliune gestul de negare a Legii lui Dumnezeu (și anume să-L iubești pe Dumnezeu cu tot cugetul și toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți).

PE DE ALTĂ PARTE, odată cu Moartea și Învierea lui Hristos, cei izbăviți vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu ca fii, copiii ai Lui Dumnezeu, cu drepturi depline:

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu!
(1 Ioan 3:1)

Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.
(Apocalipsa 3:21)

Dacă iazul de foc a fost făcut să fie o pedeapsă pe măsura Diavolului, care fusese un înger de rang foarte înalt în Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că, fiind părtaș la pedeapsa lui, va fi ceva de mai rău ca Gheena pentru sufletul unui nelegiuit, care n-a avut niciodată niciun rang sau putere.

Copii ai lui Dumnezeu, nu slujitori

Sânul lui Avraam, secțiunea bună din Locuința Morților, este un loc de odihnă pentru slujitori, un loc de mângâiere pentru cei a căror credință a fost socotită drept neprihănire. Diferența este că pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, față de Sânul lui Avraam, cei care intră trebuie să fie sfinți ca Hristos, acceptând, prin credință, acea sfințenie. Patriarhul Avraam n-a avut darul acesta cât a fost în viață, de a primi fără plată neprihănirea lui Hristos, de aceea a fost trimis într-un loc de odihnă, nu în „Casa Tatălui”.

În Casa Tatălui Meu sunt multe lăcașuri. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.
(Ioan 14:2-3)

Așadar, la A Doua Venire, unde va fi Hristos, vom fi și noi. El nu spune: în Sânul lui Avraam veți și voi; deoarece s-a mărit miza, nu vom mai fi considerați simpli slujitori, ci fii.

Gheena Locuinței Morților, față de iazul cu foc, are diferite asprimi ale pedepselor

În lacul cu foc și pucioasă, este limpede, sufletele tuturor nelegiuiților, după Judecata de Apoi, vor arde în același loc, cu aceeași intensitate, e o pedeapsă egală pentru toți. Iazul cu foc a fost făcut de Dumnezeu pentru Diavol și îngerii lui deoarece toți s-au răzvrătit în egală măsură împotriva Lui. Ei au locuit în cer și știau Legea lui Dumnezeu, față de noi, muritorii, care avem nenumărate limitări.

Evreii mozaici, deoarece nu au Noul Testament, cred doar în existența Sânului lui Avraam și a Gheenei Locuinței Morților, ei nu cred în mutarea în lacul de foc. Despre Gheenă, Hristos spune că există anumite secțiuni:

Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuțit. Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: „Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.”
(Matei 22:11-13)

Aceasta pare a fi prima secțiune a Gheenei, aflată chiar dincolo de Poarta Raiului, întunericul de afară. Cei care ajung acolo sunt imobilizați în întuneric și copleșiți de remușcări.

O altă secțiune ar fi cea în care sufletele nelegiuiților ard. În acea secțiune a fost aruncat și bogatul nemilostiv care nu s-a îndurat de săracul Lazăr.

Dante Alighieri s-a inspirat din credința mozaică

Autorul Divinei comedii s-a inspirat din viziunea iudaică a Infernului, cu pedepse în funcție de gravitatea faptelor. Dar intenția lui a fost de a crea imagini cu valoare literară. Așadar scrierile lui nu au nimic de-a face cu Adevărul Sfintei Scripturi. Însuși Iisus Hristos afirmă că pedepsele, în Gheena Locuinței Morților, nu sunt la fel pentru toți:

Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult.
(Luca 12:47-48)

La mozaici, cele 7 secțiuni ale Gheenei sunt: Bor shaon, Beer Shachath, Dumah, Tyt hayaven, Sheol, Tzalmavet respectiv Eretz tachtith. Secțiunile sunt în ordine, Eretz tachtith fiind cea mai aspră, pentru onaniști (malahi). Fiecare dintre cele șapte secțiuni sunt cu pedepse tot mai aspre.

De ținut minte că Noul Testament nu vorbește specific despre aceste secțiuni (nu detaliază imaginea locului în care a ajuns bogatul nemilostiv), secțiunile amintite sunt doar în credința mozaică.

Cei care doresc să își îmbogățească cunoștințele despre viziunea iudaică asupra secțiunilor Paradisului și ale Infernului, le pot aprofunda citind Reshit Chochmah. Încă nu există o traducere completă, oficială. Cunoscătorii de limbă engleză pot viziona materialul video complet de la subsolul acestui articol.

Ca o concluzie, Locuința Morților va fi aruncată în lacul de foc deoarece nu va mai avea niciun scop. Va fi goală după ce toți morții au trecut prin Judecata de Apoi:

Și Moartea și Locuința Morților au fost aruncate în iazul de foc.
(Apocalipsa 20:14)

What is Gehinom?