Curva Babilonului: cine e și de ce e reprezentată așa

Curva Babilonului, prostituata Apocalipsei Curva Babilonului, prostituata Apocalipsei

Curva Babilonului nu e Biserica Catolică. E identificată ca fiind capitala țării care ține hățurile Fiarei ce-și primește puterea de la Babilonul cel Mare.

Curva Babilonului e capitala Israelului, Ierusalimul, care este și capitala lumii din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Acest articol nu are nimic de a face cu antisemitismul, ci doar cu referințele biblice care indică faptul că Dumnezeu se referă la poporul evreu ca la o femeie care ar fi trebuit să Îi arate fidelitate de soție:

Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul.
(Ieremia 31:32)

Curva Babilonului controlează Babilonul cel Mare

Personajele sunt Fiara, Babilonul cel Mare și Curva Babilonului (călare pe Fiară).

Imaginea unei persoane călărind un animal e una de putere: individul de pe spatele animalului are control asupra traseului animalului. La fel e și cu prostituata Babilonului, ea are control asupra traseului Fiarei. Cu alte cuvinte, o călărește și ține hățurile. Citez textul biblic cu pricina din Capitolul 17 al Cărții Apocalipsei, iar unul din cele mai importante versete este ultimul (marcat cu roșu):

[…] Și m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne.

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului”.

Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc și are să se ducă la pierzare. […]

Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. […]

Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului.”

Versetele biblice care atestă că Ierusalimul e Curva Babilonului

DOVADA BIBLICĂ? În această privință avem două versete care conectează Vechiul Testament cu Noul Testament. În Apocalipsa, curva Babilonului e judecată:

Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei.
(Apocalipsa 18:6)

Iar în Isaia, Ierusalimul se află după judecată, după ce a plătit pentru faptele sale descrise în Apocalipsa:

Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.
(Isaia 40:2)

Orașul care va fi pedepsit de două ori cât păcatele sale este Ierusalimul. Biblia spune că Ierusalimul va fi distrus în vremurile din urmă, iar Mesia va coborî din cer să salveze un grup restrâns de evrei, „o rămășiță” a poporului evreu ca, totuși, poporul lor să nu fie eradicat, iar asta datorită legământului Său cu patriarhii Avraam, Isac și Iacov:

Și cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc”, zice Domnul.
(Ieremia 31:28)

„Ci iată legământul pe care-L voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.”
(
Ieremia 31:33)

Vom detalia viitoarea cădere a Ierusalimului într-un alt articol.

Dumnezeu compară Ierusalimul cu o femeie stricată

Voi cita câteva versete, dar întreg Capitolul 16 din Cartea lui Ezechiel vorbește despre Ierusalim ca despre o femeie care devine o curvă:

Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui și spune-i: […] „Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem”, zice Domnul Dumnezeu.
Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare; ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. De aceea, ascultă, curvo, cuvântul Domnului!

(Ezechiel 16:2-)

Triunghiul puterii

Împărații pământului îi dau Fiarei stăpânirea, dar aceasta n-o dă mai departe, însă se lasă controlată de curvă, deoarece prostituata, la rândul ei, are stăpânire asupra împăraților.

Toți au acelaşi gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor.
(Apocalipsa 17:13)

Cum poate exista așa ceva, să călărească, dar să nu conducă? S-o luăm pe îndelete: A îi dă lui B puterea lui, B este călărit de C, iar B îi permite lui C să îl călărească deoarece C are stăpânire asupra lui A. Un triunghi al puterii. Oare nu chiar așa se întâmplă, anume că evreii controlează lumea, dar nu prin stăpânire directă, nu printr-un imperiu geopolitic propriu? Nu există un Imperiu Israelian, evreii abia au o fâșie de pământ lângă Marea Mediterană, dar ei controlează lumea, asta nu e un secret. Cu acest articol nu dorim să nutrim nimănui sentimente antisemite, dorim doar să arătăm că profețiile biblice se împlinesc sub ochii noștri.

Distincția dintre Babilon și Babilonul cel Mare

Sistemul lumii e „Babilonul cel Mare”, Ierusalimul e „Babilonul, cetatea cea mare”. Ierusalimul este denumit în Apocalipsa „cetatea cea mare”, capitala lumii. Uneori, pe lângă Babilon, tot din cauza stricăciunii sale morale, Ierusalimul mai este numit și „Sodoma, cetatea cea mare”:

Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde a fost răstignit și Domnul lor.
(Apocalipsa 11:8)

Știm cu toții că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit la Ierusalim.

Nu este Ierusalimul capitala lumii de azi? Gândiți-vă încă o dată: Israelul e centrul tehnologic al lumii: LINK AICI.

Babilonul și Babilonul cel Mare sunt conectate, ambele vor cădea deodată, adică atunci când cade Ierusalimul, cade tot sistemul lumii. Babilonul cel Mare este cel care deplânge căderea Babilonului (capitala lumii), iar economia globală cade:

Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: „Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ți-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa.
(Apocalipsa 18:9-11)

Distincția dintre Babilonul cel Mare și Fiară

Babilonul cel Mare este reprezentat de toți împărații pământului, toți liderii tuturor țărilor. Capetele Fiarei care se ridică din Adânc sunt, de fapt, o mână de împărați. Așadar, Babilonul cel Mare îi dă puterea sa Fiarei: adică toți împărații pământului se lasă conduși de șapte împărați, peste care se află Ierusalimul. Cât despre Fiară, voi face un material separat, în detaliu.

Capetele Fiarei sunt un grup restrâns de împărați, fiecare cap fiind un împărat. Capetele conduc pe rând:

Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și, când va veni, el va rămâne puțină vreme.
(Apocalipsa 17:9-10)

Cum ziceam, capetele împărățesc consecutiv, vin unul după altul, iar ultimul care vine va conduce puțină vreme. În schimb, coarnele vor împărăți simultan, adică deodată:

Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu Fiara.
(Apocalipsa 17:12)

Coarnele vor împărăți simultan preț de o oră, adică își pun în comun puterea pentru scurtă vreme.

Nu știm cât e o oră în termen biblic, dar dacă aplicăm principiul zi-an din Cartea lui Daniel, un ceas ar fi două săptămâni reale: doisprezece luni într-un an, patru săptămâni în fiecare lună, douăzeci și patru de ore într-o zi, așadar o oră înseamnă două săptămâni. E doar o interpretare, nu avem noi ceasul lui Dumnezeu și nu am găsit niciun verset care să confirme asta, vom spune că acest paragraf e doar o supoziție.

Important este că premisa articolului a fost demonstrată: Ierusalimul este Curva Babilonului.

Ți-a plăcut materialul? DISTRIBUIE-L!

The English version of this article can be found HERE.
Varianta în limba engleză a acestui articol poate fi găsită AICI.